U bent hier:  ›   ›  Samenwerking

Samenwerking

Huurders mogen van ons verwachten dat wij er samen met hen en onze samenwerkingspartners (gemeente, bedrijven, zorg- en welzijnspartijen) alles aan doen om huurders goed, betaalbaar en geschikt te laten wonen. En dat wij daarbij herkenbaar zijn op onze kernwaarden: samenwerkend, verbonden, duurzaam en handelend naar de menselijke maat. Over hoe wij bijdragen aan samen goed wonen in onze dorpen maakten wij afspraken met Gemeente Overbetuwe en de 2 collega corporaties in ons werkgebied. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Prestatie-overeenkomst 2019.

Netwerk

Zorgen voor een betaalbaar en fijn huis in een veilige en prettige woonomgeving kunnen wij niet alleen. Daar hebben wij ook anderen bij nodig. Wij hechten daarom zeer aan goede relaties en het delen en inzetten van elkaars kennis en kunde. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat samenwerking een meerwaarde oplevert voor onze huurders en woningzoekenden.Vanuit deze gedachte maken wij deel uit van een organisatie-netwerk. In dit netwerkschema is het organisatie-netwerk weergegeven waarin wij samenwerken aan goed wonen. 

Met onze samenwerkingspartners werken wij aan
Samen Goed Wonen
Heeft u een vraag?
Kijk bij Veelgestelde Vragen of mail naar info@wstvalburg.nl