U bent hier:  ›   ›  Samenwerking

Samenwerking

Over hoe wij bijdragen aan samen goed wonen in onze dorpen maken wij jaarlijks afspraken met de gemeente Overbetuwe, de collega-corporaties in ons werkgebied en drie huurdersorganisaties. Deze afspraken zijn vastgelegd in het document Prestatieafspraken 2022-2025.

Netwerk & samenwerken

Zorgen voor een betaalbaar en fijn huis in een veilige, prettige woonomgeving kunnen wij niet alleen. Daar hebben wij ook samenwerkingspartners bij nodig: gemeente, huurdersorganisatie, bedrijven, zorg- en welzijnspartijen etc. Wij hechten daarom zeer aan goede relaties en het delen en inzetten van elkaars kennis en kunde. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat samenwerking een meerwaarde oplevert voor onze huurders en woningzoekenden. Vanuit deze gedachte maken wij deel uit van een organisatie-netwerk. In dit netwerkschema is het organisatie-netwerk weergegeven waarin wij samenwerken aan goed wonen. 

Met onze samenwerkingspartners werken wij aan
Samen Goed Wonen
Heeft u een vraag?
Kijk bij Veelgestelde Vragen of mail naar info@wstvalburg.nl