Overlast


Wij mensen zijn allemaal verschillend. Gelukkig maar, anders was het een saaie boel! Maar helaas ontstaan door de verschillen ook ergernissen die kunnen oplopen tot ruzies. Burenruzies, die het woongenot behoorlijk kunnen verpesten.

Belangrijk: praat met elkaar!
Buurtbemiddeling
Sociale Kernteams
Woonstichting Valburg
Melden van uw overlast-klacht