U bent hier:  ›   ›  Hart van Oosterhout

Hart van Oosterhout


Samen met Oosterhoutse partijen werken wij aan ideeën voor een dorpshart. Dat zou kunnen in en om de Leonarduskerk. Zo bleek al eerder uit een haalbaarheidsstudie die in opdracht van Jansen van Ralen en ons werd uitgevoerd. Inmiddels is een vervolgonderzoek gedaan, met dank aan de gemeente Overbetuwe. Het vervolgonderzoek met haalbaarheidsstudie is 4 november in de Leonarduskerk in Oosterhout aan de bewoners gepresenteerd.
Bekijk hier de planpresentatie.

Leonarduskerk
De bijeenkomst in de Leonarduskerk werd met 175 mensen druk bezocht. Er was positieve waardering voor de gepresenteerde schetsen voor het Hart van Oosterhout. Eerdere plannen waren financieel niet haalbaar, maar in de huidige opzet lijkt de benutting van de kerk als dorpshuis wel financieel haalbaar te zijn. Dat komt mede door inzet van gelden van de gemeente en provincie. Na een algemene toelichting en planpresentatie gingen de bezoekers aan tafels in gesprek om "tips" en "tops" over de plannen te delen. Dat leverde naast complimenten ook veel nuttige adviezen op in een geanimeerde sfeer. 

Hoe nu verder?
De tips en tops worden verwerkt door de trekkers uit het dorp. Nu een dorpshuis in de kerk haalbaar lijkt, moet de rest van het hart voor Oosterhout worden ingevuld. Dat vergt nog het nodige rekenen en tekenen. De uitkomsten daarvan verwachten wij in het voorjaar. Dan zouden we met een schets van het hele gebied weer in gesprek kunnen met het dorp.Wij werken aan dit plan mee omdat wij denken dat een dorpshart voor de toekomstige leefbaarheid van Oosterhout een enorme versterking betekent. Ook willen wij de ouderen in Oosterhout de mogelijkheid bieden om in het dorp betaalbaar te kunnen blijven wonen.