U bent hier:  ›   ›  Tijdelijk wonen in 't Kriekske

Tijdelijk wonen in 't Kriekske


't Kriekske, voormalig centrum voor vrijetijdbesteding in Valburg, staat op dit moment leeg. De gemeente heeft het beheer tijdelijk in handen gegeven aan Oranje Steengoed beheer, een professioneel beheerder van leegstaand vastgoed. In goed overleg met de gemeente, Oranje Steengoed Beheer en Woonstichting Valburg is afgesproken om in 't Kriekse een 4-tal woonruimtes te maken die tijdelijk bewoond kunnen worden. Woonstichting Valburg kan daarvoor kandidaten voordragen, verder loopt alles via Oranje Steengoed Beheer die met bewoners een bruikleenovereenkomst aangaat. 

4 woonunits
Iedere bewoner heeft een woonunit met eigen toilet. De keuken en de douche zullen gedeeld worden. Bewoners betalen een vast bedrag per maand. Voor de woonruimte is dit ca. €260,- per maand, incl. gas, water en elektra. Daarnaast moet er eenmalig een borg van €400,- betaald worden plus €75,- voor een brandpreventiepakket. Het brandpreventiepakket bestaat uit 2 rookmelders, een blusdeken en een handblusser. Oranje Steengoed stelt daarnaast een vuilcontainer beschikbaar die eens per twee weken wordt geleegd. Klik hier voor meer informatie via de website van Oranje Steengoed Beheer.

Controle storingsdienst
Oranje Steengoed Beheer heeft een eigen storingsdienst met 24-7 bereikbaarheid. Iedere maand controleert de storingsdienst alle objecten, zowel binnen als buiten, op eventuele afwijkingen of gebreken. Zij komen hiervoor in alle woonunits en bewoners zijn verplicht om dit toe te staan. Oranje Steengoed beheer kondigt de controles minimaal 24 uur van tevoren aan.

Tijdelijke bewoning
De verwachte duur van bewoning in ’t Kriekske is minimaal 2 jaar en maximaal 3 jaar. Tijdens deze periode kunnen bewoners zélf op zoek gaan naar andere woonruimte. De opzegtermijn bij Oranje Steengoed Beheer is 28 dagen. Als ’t Kriekske gesloopt gaat worden zal Woonstichting Valburg de bewoners eenmalig een passende woning aanbieden. Althans, de bewoners met een (gezamenlijk) inkomen lager dan €40.024,- omdat wij als woningcorporatie verplicht zijn om passend toe te wijzen. Bewoners van ‘t Kriekse met een (gezamenlijk) inkomen hoger dan €40.024,- (prijspeil 2021, dit verandert jaarlijks) krijgen géén eenmalig aanbod van ons. Wie het aanbod weigert zal ’t Kriekske moeten verlaten. Noch Oranje Steengoed Beheer, noch Woonstichting Valburg is dan verantwoordelijk voor andere woonruimte voor de bewoners.

Voorwaarden voor bewoning:

  • U staat als woningzoekende ingeschreven bij Woonstichting Valburg
  • Kinderen zijn niet toegestaan, zij mogen wel in het weekend komen logeren
  • Huisdieren zijn niet toegestaan
  • Als bruiklener verplicht Oranje Steengoed Beheer u om een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en inboedelverzekering af te sluiten, gedurende de bruikleenovereenkomst.

Voor de details verwijzen wij u naar de bruikleenovereenkomst van Oranje Steengoed Beheer