U bent hier:  ›   ›  Veldzicht Zetten

Veldzicht Zetten


De bouw aan de Veldstraat van 45 woningen, waaraan de gemeente begin 2019 medewerking heeft toegezegd, wordt opgepakt door projectontwikkelaar DIJME. Daarmee komen de risico’s die verbonden zijn aan het bouwen van vooral vrije sector woningen bij een marktpartij te liggen in plaats van bij de woonstichting.

DIJME is een samenwerking tussen Dijkhofbouw B.V. en Mecus planontwikkeling B.V. DIJME is de partij waar Woonstichting Valburg de grond aan wil verkopen als de plannen voldoende draagvlak hebben. De uitwerking zal in de komende maanden volgen. Wij hebben voor deze partij gekozen omdat ze lokaal verankerd zijn, we er in het verleden al goede ervaring mee hebben opgedaan en DIJME ervaring heeft met collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).

Woningen
Woonstichting Valburg wil 21 sociale huurwoningen van de ontwikkelaar terugkopen in dit project. Daarnaast is de opzet dat de ontwikkelaar 10 koopwoningen teruglevert aan de senioren die zich verenigd hebben in de Vereniging Senioren. Of de ontwikkelaar ook nog woningen teruglevert aan de vereniging Duurzaam Wonen Overbetuwe is onzeker.

Voortgang
De Woonstichting wil na de sterke vertragingen de beoogde 45 woningen nu snel realiseren. De wachtrijen voor koop en sociale huurwoningen worden langer en langer. Daarvoor is ook nodig dat de gemeente de zogenaamde projectprioriteit die de gemeente begin 2019 gaf, laat bestaan. De gedachte is dat DIJME met de senioren snel overeenstemming zal bereiken over de 10 levensloopbestendige woningen die zij af willen nemen. Of DIJME ook met DWO overeenstemming zal vinden moet de tijd uitwijzen. Vertragingen in de afgelopen jaren zijn ontstaan door de hoge ambities die in de Ekowijk lagen. De combinatie van diverse woonvormen en eisen daaraan, gaven puzzels die te groot waren. Voor partijen gaf het werken met vormen van collectief particulier opdrachtgeverschap ook uiteenlopende verwachtingen die moeilijk konden worden samengebracht. Een andere moeilijkheid was dat vanuit de omgeving van het projectgebied ook uiteenlopende wensen en eisen zijn gesteld die uiteindelijk niet te combineren zijn.