U bent hier:  ›   ›  Veldzicht Zetten

Veldzicht Zetten


De bouw aan de Veldstraat van 45 woningen, waaraan de gemeente begin 2019 medewerking heeft toegezegd, wordt opgepakt door een projectontwikkelaar. Woonstichting Valburg wil de risico’s die verbonden zijn aan het bouwen van vooral vrije sector woningen bij een marktpartij leggen.

Van die ontwikkelaar gaat ze wel 21 sociale huurwoningen terugkopen in dit project. De opzet is, dat de ontwikkelaar 10 woningen teruglevert aan de senioren die zich verenigd hebben in de Vereniging Senioren. Of de ontwikkelaar ook nog woningen teruglevert aan de vereniging Duurzaam Wonen Overbetuwe is onzeker.

Woonstichting Valburg gaat op zoek naar een projectontwikkelaar die de verantwoordelijkheid neemt voor de bouw. Ze wil wel dat deze ontwikkelaar zich samenwerkend opstelt met gemeente, senioren, de woonstichting zelf, maar ook met anderen zoals omwonenden.

Voortgang
De Woonstichting wil na de sterke vertragingen de beoogde 45 woningen nu snel realiseren. De wachtrijen voor koop en sociale huurwoningen worden langer en langer. Daarvoor is ook nodig dat de gemeente de zogenaamde projectprioriteit die de gemeente begin 2019 gaf, laat bestaan. De gedachte is dat de ontwikkelaar met de senioren snel overeenstemming zal bereiken over de 10 levensloopbestendige woningen die zij af willen nemen. Of de ontwikkelaar ook met DWO overeenstemming zal vinden moet de tijd uitwijzen.

Vertragingen in de afgelopen jaren zijn ontstaan door de hoge ambities die in de Ekowijk lagen. De combinatie van diverse woonvormen en eisen daaraan, gaven puzzels die te groot waren. Voor partijen gaf het werken met vormen van collectief particulier opdrachtgeverschap ook uiteenlopende verwachtingen die moeilijk konden worden samengebracht. Een andere moeilijkheid was dat vanuit de omgeving van het projectgebied ook uiteenlopende wensen en eisen zijn gesteld die uiteindelijk niet te combineren zijn.