U bent hier:  ›   ›  Veldzicht Zetten

Veldzicht Zetten


De bouw van 49 woningen aan de Veldstraat, waaraan de gemeente begin 2019 haar medewerking toezegde, is al enige tijd in handen van DIJME, een samenwerking van Mecus Planontwikkeling en Dijkhof Bouw.

Woonstichting Valburg zal de grond aan DijME verkopen als de plannen voldoende draagvlak hebben. De direct belanghebbenden in de omgeving zijn geïnformeerd en er wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met hun wensen en ideeën. Op basis van de huidige inzichten ziet het plan er nu uit als in de onderstaande weergave.

Voortgang
De voorbereidingen lopen door om eind 2023 de benodigde vergunningen te hebben. Dan zou de oplevering van woningen eind 2024, eerste helft van 2025 plaats kunnen vinden.

Afbeelding1