Samen goed wonen in collectieve woonvormen

Hoe we willen wonen, verandert in de loop der tijd. Ook bewoners zelf veranderen: er zijn meer senioren, meer alleengaanden, en kleinere gezinnen.

Wij verhuren veel traditionele eengezinswoningen. Maar wij merken dat de vraag naar andere woonvormen toeneemt. Daarom willen wij meer diversiteit in ons woningaanbod gaan ontwikkelen. Zodat wij beter tegemoet kunnen komen aan verschillende woonwensen.

Bijvoorbeeld in Veldzicht Zetten, waar we samen met een groep bewoners die gezamenlijk willen wonen (DWO), werken aan een ecologische woonwijk met 12 huurwoningen en 12 koopwoningen. Waar ook een groepje senioren, in collectief particulier opdrachtgeverschap, gezamenlijk 10 woningen wil bouwen. Lees hier verder.