Passend toewijzen


Sinds 1 januari 2016 zijn wij verplicht om onze sociale huurwoningen “passend” toe te wijzen. En wat passend is heeft de Minister voor de corporaties bepaald door strenge inkomensgrenzen te stellen.

Kort gezegd houdt passend toewijzen in dat wij aan huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens alleen nog woningen mogen aanbieden met een huur van maximaal € 597,30 of € 640,14, afhankelijk van gezinssamenstelling en inkomen. Duurdere huurwoningen mogen we alleen aanbieden aan huishoudens met een inkomen boven de huurtoeslaggrens.

Wat is er veranderd per 1 januari 2016?
Waarom passend toewijzen?

Beantwoord onderstaande vragen en zie welke huur voor u passend is