Urgentie aanvragen


Urgentie aanvragen
Bevindt u zich in een noodsituatie en heeft u met spoed een woning nodig ?
Dan kunt u bij ons urgentie aanvragen. Urgentie houdt in dat u binnen 6 maanden van ons een woning aangeboden krijgt.

Hoe vraag ik urgentie aan?
Voorwaarden bij de aanvraag
Voorwaarden bij de urgentieverklaring
Kosten
Onvoorzien