Verantwoording


Van corporaties, en dus ook van ons, wordt vandaag de dag een andere opstel- ling verwacht dan voorheen. Terecht, vinden wij. We gaan terug naar onze echte reden van bestaan: goed wonen mogelijk maken voor de lagere inkomens.
En wat ‘goed wonen’ is, bepalen niet wij, maar dat bepalen de bewoners en hun vertegenwoordigers.

U vindt de verschillende verantwoordingsdocumenten onder de snelknop “Downloads & Formulieren” op de homepage onder het kopje “verantwoording”.

Governance Inspectie najaar 2017
Aedes-benchmarkonderzoek
Prestaties & visitatie 2014
Meldpunt integriteit