Vergunning verleend voor 4 NOM-woningen aan Venus in Herveld

Nu de vergunning voor de 4 NOM-woningen is verleend, kunnen we aan de slag met de voorbereidingen voor de bouw.

Nul-Op-de-Meter
NOM staat voor Nul Op de Meter. In een NOM-woning wordt met behulp van zon, wind en warmtepompen evenveel energie geproduceerd als een gemiddeld huishouden op jaarbasis nodig heeft. Dat betekent dat de energienota aan het einde van het jaar op € 0,- moet uitkomen.

Geïnteresseerd?
U kunt voor meer informatie over NOM-woningen terecht op diverse websites, zoals bijvoorbeeld www.stroomversnelling.nl of www.woonbond.nl.  Natuurlijk houden wij u ook via deze website op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de 4 NOM-woningen in Herveld.