U bent hier:  ›  Waarom is ventileren zo belangrijk?

FAQ

Categorie

Ik wil me inschrijven voor een huurwoning, wat moet ik doen?

Als u een woning van ons wilt huren, dan moet u bij ons ingeschreven staan als woningzoekende. Klik hier om u in te schrijven als woningzoekende. De inschrijving is gratis. U blijft ingeschreven staan zolang als u wilt, ook als u een woning van ons huurt.

Mijn verwarming heeft storing, wat nu?

Storingen aan uw Centrale Verwarming, WTW of Mechanische ventilatie hoeft u niet bij ons te melden. U kunt hiervoor direct zelf contact opnemen met het onderstaande gespecialiseerde bedrijf waar wij mee samenwerken. Bel voor storingen aan cv-installatie, mechanische ventilatie of WTW-installatie (per 1-11-2021) naar Hullenaar Balk, tel. 0481-461656.

Sticker_Hullenaar

Ik ben mijn sleutels kwijt, wat nu?

Als u uw sleutels kwijt bent, zult u zelf moeten zorgen voor nieuwe. Wij hebben geen reservesleutels van uw woning en ook geen loper waarmee wij u binnen kunnen laten. U bent zelf verantwoordelijk voor het behoud van uw sleutels. Dat houdt in dat als u uw sleutels kwijt bent, of als u zichzelf heeft buitengesloten, u dat ook zelf moet oplossen. 

Reservesleutel bij familie
Zorg daarom dat er altijd een reservesleutel ligt bij een familielid of een goede bekende bij u in de buurt.
Een andere, duurdere oplossing kan zijn het inschakelen van een slotenbedrijf. Er zijn slotenbedrijven die 7 dagen per week, dag en nacht dag bereikbaar zijn en u (tegen betaling) kunnen helpen om uw woning binnen te komen.

Slotenmakersbedrijf
Let goed op als u een slotenmakersbedrijf inschakelt. Bekijk of het een erkend en betrouwbaar bedrijf is, of er goede klantbeoordelingen op de website van het bedrijf staan. Vraag ook vooraf wat het gaat kosten en of u een gespecificeerde rekening krijgt.

Inzet van ons kost u geld
Alleen als het écht niet anders kan, komen wij u helpen. Maar dat doen we niet gratis: o
nze hulp kan u soms veel geld kosten, bijvoorbeeld als we in het weekend of in de avonduren moeten komen.

Wat is een voorinspectie en een eindinspectie?

Als u de huur opzegt, komt onze opzichter binnen 1 week na de huuropzegging bij u langs voor een voorinspectie van de woning. Tijdens de voorinspectie kijkt de opzichter naar de staat van de woning: zijn er dingen kapot? Moet er iets vervangen worden? Of weggehaald misschien? De opzichter vertelt u bij de voorinspectie wat u zelf eventueel nog aan de woning moet doen voordat de huurovereenkomst wordt beëindigd.

Als er nog iets door u gedaan moet worden, bijvoorbeeld het weghalen van een schuurtje of het herstellen van een beschadiging, dan heeft u hiervoor nog tenminste drie weken de tijd. Aan het einde van de verhuurperiode, als uw woning leeg is, volgt dan de eindinspectie waarbij u uw sleutel in kunt leveren als alles door de opzichter in orde is bevonden.

Hoe meld ik dat ik ontevreden of boos over iets ben?

Bent u ergens ontevreden of boos over? Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. In onze klachtenprocedure staat welke weg u kunt bewandelen met uw klacht. Download hier onze klachtenprocedure.

Heeft u de klachtenprocedure doorlopen maar bent u het oneens met de manier waarop uw klacht door ons is afgehandeld ? Neem dan contact op met de Klachtencommissie Woningcorporaties. Dit is een onafhankelijke, externe commissie die betrokkenen hoort en/of deskundigen raadpleegt en een onpartijdig advies uitbrengt. In de brochure Klachtencommissie Woningcorporaties en in het Reglement Klachtencommissie vindt u meer informatie. 

Heeft u met ons een conflict over de huurprijs, het onderhoud of de servicekosten? Dan kunt u de Huurcommissie om hulp vragen. De Huurcommissie adviseert en doet een uitspraak over de huurprijs en het onderhoud van huurwoningen. Ga naar www.huurcommissie.nl voor meer informatie. 

Ik heb een huurschuld. Wat nu?

Soms lukt het niet om de huur op tijd te betalen. Komt dit vaker voor, dan kan snel een huurschuld ontstaan. Trek alstublieft tijdig bij ons aan de bel, dan kunnen we samen naar een oplossing van uw betalingsprobleem kijken. Maak hiervoor een afspraak met één van de medewerksters van Team Wonen. Samen met u, de gemeente Overbetuwe en Forte Welzijn, overwegen we of we een betalingsregeling met u kunnen afspreken. U betaalt dan de achterstand in delen (termijnen genoemd) aan ons terug.

Waarom betalen mijn buren minder huur?

Het komt soms voor dat buren een ander huurbedrag betalen voor hetzelfde huis. Wij begrijpen dat dit vragen oproept en leggen daarom graag uit waar deze verschillen door veroorzaakt worden.

Lang ergens wonen
De voornaamste reden waardoor huurverschillen ontstaan is eigenlijk hoe lang iemand ergens woont. De huurprijs heeft immers een relatie met de waarde van de woning. En doordat woningwaardes de afgelopen 40 jaar behoorlijk gestegen zijn, heeft dat ook effect op de huurprijzen. Daarbij zijn twee “mechanismes” van belang: de huurharmonisatie en het woningwaarderingsstelsel.

Het woningwaarderingsstelsel (WWS)
Voor sociale huurwoningen wordt de maximale huurprijs berekend via het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het WWS is een puntenstelsel: verschillende woningeigenschappen, bijvoorbeeld aantal en grootte van kamers, grootte van de tuin, energielabel, de WOZ-waarde, een 2e toilet etc., worden gewaardeerd met punten. Zo komt de kwaliteit van de woning tot uitdrukking in de puntentelling. Daarbij geldt: hoe meer punten, hoe hoger de huur. Op de website van de Rijksoverheid of op de website van de Woonbond vindt u meer informatie. 

Huurharmonisatie
Pas als woningen vrij komen kunnen wij de huurprijs aanpassen aan wat de woning op dat moment volgens het WWS waard is. Dit heet huurharmonisatie.
Huurharmonisatie kan niet toegepast worden bij zittende huurders, ook niet als hun huurwoning in waarde is gestegen. De huur van zittende huurders mag alleen jaarlijks verhoogd worden met een wettelijk vastgesteld percentage. Huurharmonisatie mag wél toegepast worden als een huurcontract eindigt en er een nieuwe huurder komt. In de meeste gevallen gaat de huur dan omhoog, zodat deze beter past bij de waarde van de woning op basis van het WWS. Zo kan het dus gebeuren dat buren die al heel lang in een woning wonen een ander, vaak lager, huurbedrag betalen dan nieuwe bewoners.

Passend toewijzen
Sinds januari 2016 schrijft de wet voor dat woningcorporaties woningen passend moeten toewijzen. Passend betekent dat een woning moet passen bij het inkomen en het huishouden van een huurder. Anders gezegd: woningcorporaties moeten zorgen dat bewoners met een laag inkomen niet terecht komen in een te dure woning. Daardoor kan het voorkomen dat bij toewijzing van een huurwoning aan mensen met een laag inkomen de huurprijs moet worden verlaagd. Meer informatie over passend toewijzen vindt u op de websites van de Rijksoverheid, van de Aedes en van de Woonbond. 

Extra’s
Ook extra’s in of aan een woning kunnen tot huurverschillen leiden. Bewoners kiezen hier vaak zelf voor, bijvoorbeeld een 2e toilet op de badkamer of het aanbrengen van isolerende beglazing. Dat soort extra’s heeft meestal een huurverhoging tot gevolg. Ook hierdoor kunnen verschillen in huurhoogtes ontstaan voor eenzelfde type woning.

Wat is maximale huur ?

Rekening houdende met de huursombenadering, passen wij verschillende huurverhogingspercentages toe. Daarbij is de maximale huur van belang. De maximale huur is eenvoudig gezegd de hoogst mogelijke huur die voor een sociale huurwoning gevraagd mag worden. De maximale huur wordt berekend volgens een wettelijk vastgelegd puntensysteem. Lees meer over hoe dit werkt op de website van de Rijksoverheid of van de Huurcommissie

Wat is streefhuur?

De maximale huur die wij voor woningen mogen vragen wordt berekend volgens een wettelijk vastgelegd puntensysteem.
In ons huurprijsbeleid streven we naar huurprijzen die ca. 70% van de maximale huur bedragen. Dit noemen we de streefhuur. 

Waarom is ventileren zo belangrijk?

Ventileren draagt bij aan een goede gezondheid van jezelf én van je huis.
Door wassen, koken, poetsen en ademen komt heel veel vocht vrij. Als een huis niet steeds geventileerd wordt, blijft dit in huis hangen. Heerlijk voor schimmels, bacteriën en de huisstofmijt die zich in een vochtig binnenklimaat snel vermenigvuldigen. Maar niet zo heerlijk voor jezelf en voor je huis! Want het gevolg is schimmelvorming, nare geurtjes, allergische reacties, hoofdpijn, benauwdheid, hoesten, slijmvorming, chronische neusverkoudheid en astma.

Voorkom dit soort problemen, zorg voor voortdurende ventilatie. Zet ventilatieroosters open en/of zet ramen op een kiertje (tochtstand). Vooral tijdens en na het douchen en koken, als er veel vocht vrijkomt. Zo verdwijnt de vervuilde lucht uit huis en stroomt frisse buitenlucht naar binnen. En dat is gezond voor u en voor uw (t)huis! Meer informatie over ventileren leest u hier.

Hoe meld ik overlast?

Ervaart u overlast van anderen en wilt u dat wij daar iets aan doen? Als u overlast bij ons meldt, stellen wij u altijd de vraag of u zelf al wat heeft gedaan om dit op te lossen. Voordat wij iets voor u kunnen doen, verwachten wij dat u de volgende stappen al heeft ondernomen:
- Praat met uw buren, leg uit waar u last van heeft en probeer samen afspraken te maken om overlast te voorkomen.
- Schakel buurtbemiddeling in.
- Schakel een van de Sociale Kernteams in.

Als u dit gedaan heeft maar u ervaart nog steeds overlast, dan kunt u nog de volgende stappen nemen: 

 • Meldt uw klacht schriftelijk bij ons.
  Geef zo duidelijk mogelijk aan waar het om gaat: een mondelinge melding wordt door rechters vaak niet geaccepteerd, ook niet als deze door medewerkers van Woonstichting Valburg is verwoord. Alleen een goed gedocumenteerd dossier kan mogelijk leiden tot maatregelen. Uw schriftelijke melding is dus belangrijk!
 • Meldt uw overlast-klacht bij de politie.
  Ernstige klachten, zoals bijvoorbeeld bedreigingen, vernielingen of geluidsoverlast meldt u (ook) altijd bij de politie. De politie bouwt zo een dossier en daarmee bewijslast op.
 • Houdt een logboek bij.
  Afhankelijk van het soort overlast is het zin vol om een logboek bij te houden. Daarin schrijft u alles op wat er is voorgevallen, wanneer het gebeurde, wie erbij betrokken waren etc. U kunt hier al mee beginnen als u voor de eerste keer zelf met de veroorzaker gaat praten.
 • Betrek buurtbemiddeling erbij.
  Betrek buurtbemiddeling zoveel mogelijk bij de stappen die u onderneemt. Zij kunnen u (gratis) helpen en adviseren. De hulp van buurtbemiddeling is bovendien ook onderdeel van de dossiervorming.

Wat is het tuinbeleid?

Verwaarlozing of slecht onderhoud van tuinen kan veel irritatie en onbegrip oproepen in de buurt. Met als gevolg klachten van buurtbewoners of instanties. Om dit te voorkomen, hebben wij een tuinbeleid gemaakt. Dat is bedoeld om klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Maar ook om aan klagers en veroorzakers van klachten helderheid te geven over hoe wij om gaan met verwaarloosde tuinen. 
Download hier ons tuinbeleid.
Download hier de informatiefolder over ons tuinbeleid.

Ik ontving een tuininspectieformulier. Wat nu?

Als u een tuininspectieformulier van ons heeft ontvangen, betekent dit dat uw tuin niet op orde is. Het kan zijn dat wij dat zelf gezien hebben. Maar het kan ook zijn dat wij klachten hebben ontvangen. Op het tuininspectieformulier zijn de werkzaamheden aangekruist waarvan wij verwachten dat u die gaat uitvoeren. U heeft daarvoor twee weken de tijd. Daarna komen wij kijken of dit gebeurd is. Wie niets doet riskeert een boete en kosten voor het door ons inschakelen van een bedrijf. In deze informatiefolder over het tuinbeleid leest u meer over procedure.  

Hoe onderhoud ik mijn rookmelder?

Eenvoudig onderhoud aan een rookmelder, zoals bijvoorbeeld het vervangen van de batterijen, moet u als huurder zelf doen. In deze onderhoudsinstructie voor rookmelders leest u hoe u dat kunt doen. Eventueel kunt u ook informatie en instructiefilmjes opzoeken op internet. 

Hoe onderhoud ik mijn MV-ventielen?

Ventilatie is een belangrijk onderdeel van ons wooncomfort. Het zorgt voor verversing van de binnenlucht en daardoor voor een gezond binnenklimaat. Via de mechanische ventilatie worden vocht en stof afgezogen. Om te zorgen dat dit goed blijft werken, is het noodzakelijk dat u de afvoerventielen in uw wand of plafond regelmatig schoonmaakt. Zo raken ze niet verstopt met stof en vuil. Let er bij het schoonmaken van het ventiel wel op dat u de stand van het ventiel niet wijzigt waardoor de ventilatie kan worden verstoord.


Ventilatieventiel

Mag ik mijn zonneluifel meenemen als ik verhuis?

Ja, dat mag. Als u de huur heeft opgezegd, voert onze opzichter een voorinspectie uit. Daarbij wordt o.a. gekeken of u een zelf aangebrachte verandering in uw woning heeft, zoals bijvoorbeeld een zonneluifel. Als dit het geval is, zal de opzichter uw verandering beoordelen op (technische) kwaliteit en aangeven wat er met de verandering dient te gebeuren. In principe zijn er de volgende mogelijkheden:

1. Overname van de verandering door een nieuwe huurder.
De verandering mag alleen blijven zitten als de nieuwe huurder het eigendom en de verantwoordelijkheid daarvoor overneemt. Bijvoorbeeld: Als u zonwering heeft aangebracht die in goede staat is, dan kan een nieuwe huurder deze van u overnemen. U moet dit wel zelf rechtstreeks met een nieuwe huurder afspreken en regelen. Bovendien verlangen wij van u een overnameformulier. Dit overnameformulier vul je samen in: beschrijf de verandering die wordt overgenomen en onderteken beiden, vertrekkende én nieuwe huurder, het overnameformulier. Woonstichting Valburg bemiddelt niet bij overname. De overname van een verandering door een nieuwe huurder is iets wat de vetrekkende en de nieuwe huurder samen moeten regelen.

2. Ongedaan maken / weghalen van de verandering.
De verandering mag niet blijven zitten, wij verlangen van de vertrekkende huurder dat de woning in de oorspronkelijke staat wordt hersteld. Wij zullen dit bijvoorbeeld van u verlangen als de verandering niet is aangebracht volgens de voorwaarden of omdat wij er geen toestemming voor hebben gegeven.

3. Meenemen van de verandering door uzelf.
U heeft het recht om de aangebrachte verandering die uw eigendom is mee te nemen. Bijvoorbeeld: u kunt de zonwering goed gebruiken in uw nieuwe huis en wilt deze daarom meenemen. Geen probleem, u heeft het recht om de verandering ongedaan te maken en/of mee te nemen. U moet er wel voor zorgen dat u de woning na het weghalen van de verandering weer netjes hersteld in de oorspronkelijke staat.

4. Overname van de verandering door Woonstichting Valburg.
Alleen bij uitzondering of onder bepaalde omstandigheden neemt Woonstichting Valburg aan het einde van de huur een verandering in eigendom over. Bijvoorbeeld een dakraam of een vaste trap. We doen dit alleen als de verandering in goede staat verkeerd en van goede kwaliteit is.

Hoe moet ik met asbest omgaan?

Asbest. Dat klinkt eng en gevaarlijk. In sommige situaties is asbest inderdaad gevaarlijk, maar vaak ook niet. Dat kan verwarrend zijn. In deze informatiefolder over asbest leest u over soorten asbest, risico’s en de maatregelen die Woonstichting Valburg neemt. Ook leest u onder welke omstandigheden asbest geen gezondheidsrisico’s oplevert.

Help, ratten! Wat kan ik doen?

Er is de laatste jaren een toename van het aantal ratten in Nederland. Dit zien we helaas ook terug in onze dorpen. Lees in dit document wat u er zelf aan kunt doen om overlast van ratten zoveel mogelijk te voorkomen. 

Verkoopt Woonstichting Valburg woningen?

Wij verhuren sociale huurwoningen. Verkoop van woningen behoort niet tot onze kernactiviteiten. Toch zetten wij soms woningen van ons te koop. Of kunnen huurders, als ze dat willen, hun woning kopen. Waarom wij woningen verkopen en hoe wij dat doen kunt u lezen in ons verkoopbeleid.

Als wij een woning verkopen, verrichten wij de verkoopactiviteiten niet zelf: die hebben we ondergebracht bij onze samenwerkingspartner Het Woonhart Makelaardij in Andelst. Heeft u vragen over een te koop staande woning of wilt u meer informatie? Kijk dan op Het Woonhart Makelaardij en neem contact op (telefonisch) via 0488-481566 of per e-mail via info@hetwoonhart.nl.

Wat is huursombenadering?

Bij de toepassing van de huurverhogingspercentages gaan corporaties uit van de huursombenadering. In dit filmpje over de huursombenadering wordt uitgelegd wat dat inhoudt.

Maakt de woonstichting de zonnepanelen op mijn dak schoon?

Nee, Woonstichting Valburg maakt geen zonnepanelen schoon. Het rendement zal in de loop der jaren iets dalen, maar daar is bij de vooraf aangegeven opbrengst rekening mee gehouden.

Glazenwasser
Als u de zonnepanelen toch wilt laten reinigen dan kunt u hier zelf een bedrijf, bijvoorbeeld een lokale glazenwasser, voor inhuren. Natuurlijk moet het schoonmaken wel veilig gebeuren. Er gebeuren jaarlijks nog veel ongelukken met ladders en mensen die uitglijden op het dak. Zorg dus altijd voor goede valbeveiliging! Voor schuine daken is een telescoop een goed alternatief. Een telescopisch systeem kan zó ver uitschuiven, dat de zonnepanelen veilig vanaf de grond schoongemaakt kunnen worden. De meeste glazenwassers zijn in het bezit van een telescoop.

Ik wil elektrisch koken. Kan dat?

Deze vraag wordt ons steeds vaker gesteld door huurders. En wij begrijpen dat goed: uiteindelijk gaan we allemaal van het aardgas af en over naar elektrisch koken. Lees hier wat er mogelijk is. 

Toestemming aanvragen
Als u elektrisch wilt koken dan heeft u onze toestemming nodig voor de aanleg van een perilex-stopcontact én een aparte groep in de meterkast. Het is helaas niet in alle woningen mogelijk. Als u vooraf toestemming aanvraagt bij ons dan komen we bij u kijken of het mogelijk is en welke maatregelen er nodig zijn. Als elektrisch koken in uw woning wél mogelijk is, dan heeft u de onderstaande keuzes.

Zelf regelen
U regelt en betaalt het zelf. De aanvraag gaat via onze ZAV-regeling. Dat betekent dat u vooraf toestemming van ons heeft en dat u zelf zorgt voor het aanbrengen van een perilex-stopcontact, een aparte groep in de meterkast en de elektrische kookplaat. Alles volgens de klusvoorwaarden die u bij de toestemming van ons krijgt.

Wij regelen het voor u
Wij regelen en betalen de aanleg van een perilex-stopcontact én een aparte groep in de meterkast. Hiervoor wordt door ons een huurverhoging van €2,50 per maand in rekening gebracht.

Vervanging van de keuken
Een keuken wordt vervangen als deze technisch is afgeschreven. Dit wordt beoordeeld door onze opzichter. Het vervangen van de keuken kunt u ook bij ons aanvragen. Als wij vinden dat uw oude keuken vervangen kan worden door een nieuwe dan brengen wij in de nieuwe keuken standaard een perilex-stopcontact aan. In dat geval kunt u kiezen tussen aardgas of elektrisch koken. Kiest u voor elektrisch koken dan vervalt de aardgasaansluiting in de keuken.