U bent hier:  ›  Wat is het tuinbeleid?

FAQ

Categorie

Ik wil me inschrijven voor een huurwoning, wat moet ik doen?

Als je een woning van ons wilt huren, dan moet je bij ons ingeschreven staan als woningzoekende. De inschrijving is gratis. Elke 2 jaar krijg je van ons de vraag of je nog ingeschreven wilt blijven staan. Als je dat wilt, dan wordt je inschrijving tegen betaling van € 15,- weer verlengd met 2 jaar. 

Mijn verwarming heeft storing, wat nu?

Storingen aan uw Centrale Verwarming, WTW of Mechanische ventilatie hoeft u niet bij ons te melden. U kunt hiervoor direct zelf contact opnemen met het onderstaande gespecialiseerde bedrijf waar wij mee samenwerken. Bel voor storingen aan cv-installatie, mechanische ventilatie of WTW-installatie (per 1-11-2021) naar Hullenaar Balk, tel. 0481-461656.

Sticker_Hullenaar

Ik ben mijn sleutels kwijt, wat nu?

Wie de sleutels van het huis verliest, moet zelf zorgen voor nieuwe. Vaak wordt ons om hulp gevraagd, maar wij hebben geen reservesleutels en ook geen loper waarmee wij bewoners binnen kunnen laten. Alleen in noodsituaties proberen wij u te helpen, maar dat is vaak in gezelschap van de politie en tegen hoge kosten die voor uw rekening komen. U zult het verlies van uw sleutel dus zelf op moeten lossen, maar hoe dan?

Gemakkelijk: een reservesleutel bij familie
De gemakkelijkste oplossing is om een reservesleutel neer te leggen bij een familielid of een goede bekende bij u in de buurt. Zo voorkomt u dat u kosten moet maken voor een nieuwe sleutel.

Let op als u een slotenbedrijf inschakelt!
Een andere oplossing is het inschakelen van een slotenbedrijf. Dat kost geld, dus let daarbij goed op of het een erkend en betrouwbaar bedrijf is. Dit kan bijvoorbeeld door op de website www.politiekeurmerk.nl te klikken op de knop “vind erkend PKVW-bedrijf". Of kijk eens of er goede klantbeoordelingen op de website van het slotenbedrijf staan. En vraag altijd vooraf wat het gaat kosten en of u een gespecificeerde rekening krijgt. Want dat is niet altijd vanzelfsprekend!

Tip: Slotambulance
Een voorbeeld van een betrouwbaar slotenbedrijf in de buurt is ‘Slotambulance’. Zij zijn 24/7 bereikbaar op telefoonnummer 024-3555553. Op de website www.slotambulance.nl kunt u vooraf zien wat de kosten zijn. U beslist natuurlijk zelf of u dit bedrijf of een ander slotenbedrijf wilt inschakelen. Die keuze is aan u, maar pas op voor kwaadwillende slotenmakers die zich aanbieden op het internet!

Wat is een voorinspectie en een eindinspectie?

Als u de huur opzegt, komt onze opzichter binnen 1 week na de huuropzegging bij u langs voor een voorinspectie van de woning. Tijdens de voorinspectie kijkt de opzichter naar de staat van de woning: zijn er dingen kapot? Moet er iets vervangen worden? Of weggehaald misschien? De opzichter vertelt u bij de voorinspectie wat u zelf eventueel nog aan de woning moet doen voordat de huurovereenkomst wordt beëindigd.

Als er nog iets door u gedaan moet worden, bijvoorbeeld het weghalen van een schuurtje of het herstellen van een beschadiging, dan heeft u hiervoor nog tenminste drie weken de tijd. Aan het einde van de verhuurperiode, als uw woning leeg is, volgt dan de eindinspectie waarbij u uw sleutel in kunt leveren als alles door de opzichter in orde is bevonden.

Hoe meld ik dat ik ontevreden of boos over iets ben?

Bent u ergens ontevreden of boos over? Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. In onze klachtenprocedure staat welke weg u kunt bewandelen met uw klacht. Download hier onze klachtenprocedure.

Heeft u de klachtenprocedure doorlopen maar bent u het oneens met de manier waarop uw klacht door ons is afgehandeld ? Neem dan contact op met de Klachtencommissie Woningcorporaties. Dit is een onafhankelijke, externe commissie die betrokkenen hoort en/of deskundigen raadpleegt en een onpartijdig advies uitbrengt. Op deze pagina leest u daar meer over. Of ga direct naar de website van de Klachtencommissie.  

Heeft u met ons een conflict over de huurprijs, het onderhoud of de servicekosten? Dan kunt u de Huurcommissie om hulp vragen. De Huurcommissie adviseert en doet een uitspraak over de huurprijs en het onderhoud van huurwoningen. Ga naar www.huurcommissie.nl voor meer informatie. 

Ik heb een huurschuld. Wat nu?

Soms lukt het niet om de huur op tijd te betalen. Komt dit vaker voor, dan kan snel een huurschuld ontstaan. Trek alstublieft tijdig bij ons aan de bel, dan kunnen we samen naar een oplossing van uw betalingsprobleem kijken. Maak hiervoor een afspraak met één van de medewerksters van Team Wonen. Samen met u, de gemeente Overbetuwe en Forte Welzijn, overwegen we of we een betalingsregeling met u kunnen afspreken. U betaalt dan de achterstand in delen (termijnen genoemd) aan ons terug.

Wat is maximale huur ?

Rekening houdende met de huursombenadering, passen wij verschillende huurverhogingspercentages toe. Daarbij is de maximale huur van belang. De maximale huur is eenvoudig gezegd de hoogst mogelijke huur die voor een sociale huurwoning gevraagd mag worden. De maximale huur wordt berekend volgens een wettelijk vastgelegd puntensysteem. Lees meer over hoe dit werkt op de website van de Rijksoverheid of van de Huurcommissie

Wat is streefhuur?

De maximale huur die wij voor woningen mogen vragen wordt berekend volgens een wettelijk vastgelegd puntensysteem.
In ons huurprijsbeleid streven we naar huurprijzen die ca. 70% van de maximale huur bedragen. Dit noemen we de streefhuur. 

Waarom is ventileren zo belangrijk?

Ventileren draagt bij aan een goede gezondheid van jezelf én van je huis.
Door wassen, koken, poetsen en ademen komt heel veel vocht vrij. Als een huis niet steeds geventileerd wordt, blijft dit in huis hangen. Heerlijk voor schimmels, bacteriën en de huisstofmijt die zich in een vochtig binnenklimaat snel vermenigvuldigen. Maar niet zo heerlijk voor jezelf en voor je huis! Want het gevolg is schimmelvorming, nare geurtjes, allergische reacties, hoofdpijn, benauwdheid, hoesten, slijmvorming, chronische neusverkoudheid en astma.

Voorkom dit soort problemen, zorg voor voortdurende ventilatie. Zet ventilatieroosters open en/of zet ramen op een kiertje (tochtstand). Vooral tijdens en na het douchen en koken, als er veel vocht vrijkomt. Zo verdwijnt de vervuilde lucht uit huis en stroomt frisse buitenlucht naar binnen. En dat is gezond voor u en voor uw (t)huis! Meer informatie over ventileren leest u hier.

Hoe meld ik overlast?

Ervaart u overlast van anderen en wilt u dat wij daar iets aan doen? Als u overlast bij ons meldt, stellen wij u altijd de vraag of u zelf al wat heeft gedaan om dit op te lossen. Voordat wij iets voor u kunnen doen, verwachten wij dat u de volgende stappen al heeft ondernomen:
- Praat met uw buren, leg uit waar u last van heeft en probeer samen afspraken te maken om overlast te voorkomen.
- Schakel buurtbemiddeling in.
- Schakel een van de Sociale Kernteams in.

Als u dit gedaan heeft maar u ervaart nog steeds overlast, dan kunt u nog de volgende stappen nemen: 

 • Meldt uw klacht schriftelijk bij ons.
  Geef zo duidelijk mogelijk aan waar het om gaat: een mondelinge melding wordt door rechters vaak niet geaccepteerd, ook niet als deze door medewerkers van Woonstichting Valburg is verwoord. Alleen een goed gedocumenteerd dossier kan mogelijk leiden tot maatregelen. Uw schriftelijke melding is dus belangrijk!
 • Meldt uw overlast-klacht bij de politie.
  Ernstige klachten, zoals bijvoorbeeld bedreigingen, vernielingen of geluidsoverlast meldt u (ook) altijd bij de politie. De politie bouwt zo een dossier en daarmee bewijslast op.
 • Houdt een logboek bij.
  Afhankelijk van het soort overlast is het zin vol om een logboek bij te houden. Daarin schrijft u alles op wat er is voorgevallen, wanneer het gebeurde, wie erbij betrokken waren etc. U kunt hier al mee beginnen als u voor de eerste keer zelf met de veroorzaker gaat praten.
 • Betrek buurtbemiddeling erbij.
  Betrek buurtbemiddeling zoveel mogelijk bij de stappen die u onderneemt. Zij kunnen u (gratis) helpen en adviseren. De hulp van buurtbemiddeling is bovendien ook onderdeel van de dossiervorming.

Wat is het tuinbeleid?

Verwaarlozing of slecht onderhoud van tuinen kan veel irritatie en onbegrip oproepen in de buurt. Met als gevolg klachten van buurtbewoners of instanties. Om dit te voorkomen, hebben wij een tuinbeleid gemaakt. Dat is bedoeld om klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Maar ook om aan klagers en veroorzakers van klachten helderheid te geven over hoe wij om gaan met verwaarloosde tuinen. 
Download hier ons tuinbeleid.
Download hier de informatiefolder over ons tuinbeleid.

Ik ontving een tuininspectieformulier. Wat nu?

Als u een tuininspectieformulier van ons heeft ontvangen, betekent dit dat uw tuin niet op orde is. Het kan zijn dat wij dat zelf gezien hebben. Maar het kan ook zijn dat wij klachten hebben ontvangen. Op het tuininspectieformulier zijn de werkzaamheden aangekruist waarvan wij verwachten dat u die gaat uitvoeren. U heeft daarvoor twee weken de tijd. Daarna komen wij kijken of dit gebeurd is. Wie niets doet riskeert een boete en kosten voor het door ons inschakelen van een bedrijf. In deze informatiefolder over het tuinbeleid leest u meer over procedure.  

Hoe onderhoud ik mijn rookmelder?

Eenvoudig onderhoud aan een rookmelder, zoals bijvoorbeeld het schoonmaken en het vervangen van de batterijen, moet je als huurder zelf doen. In dit document lees je daarover meer. Eventueel kun je ook informatie en instructiefilmjes opzoeken op internet. 

Hoe onderhoud ik mijn MV-ventielen?

Ventilatie is een belangrijk onderdeel van ons wooncomfort. Het zorgt voor verversing van de binnenlucht en daardoor voor een gezond binnenklimaat. Via de mechanische ventilatie worden vocht en stof afgezogen. Om te zorgen dat dit goed blijft werken, is het noodzakelijk dat u de afvoerventielen in uw wand of plafond regelmatig schoonmaakt. Zo raken ze niet verstopt met stof en vuil. Let er bij het schoonmaken van het ventiel wel op dat u de stand van het ventiel niet wijzigt waardoor de ventilatie kan worden verstoord.


Ventilatieventiel

Mag ik mijn zonneluifel meenemen als ik verhuis?

Ja, dat mag. Als je de huur hebt opgezegd, voert onze opzichter een voorinspectie uit. Daarbij wordt o.a. gekeken of je een zelf aangebrachte verandering in je woning hebt, zoals bijvoorbeeld een zonneluifel. Als dit het geval is, zal de opzichter je verandering beoordelen op (technische) kwaliteit en aangeven wat er met de verandering moet gebeuren. In principe zijn er de volgende mogelijkheden:

1. Overname van de verandering door de nieuwe huurder.
De verandering mag alleen blijven zitten als de nieuwe huurder het eigendom en de verantwoordelijkheid daarvoor overneemt. Je moet dit zelf rechtstreeks met de nieuwe huurder afspreken en regelen. Woonstichting Valburg doet dit niet, het is immers je eigen verandering.
Als de nieuwe huurder je verandering overneemt, vul je samen een overnameformulier in. Daarin beschrijf je de verandering die wordt overgenomen. Dit formulier moet door jullie allebei, vertrekkende én nieuwe huurder, ondertekend worden. Het getekende overnameformulier lever je in bij Woonstichting Valburg.

2. Ongedaan maken/weghalen van de verandering.
Als de verandering niet mag blijven zitten, dan verlangen wij van jou als vertrekkende huurder dat je de woning in de oorspronkelijke staat hersteld. Wij zullen dit bijvoorbeeld van je vragen als de verandering niet is aangebracht volgens de voorwaarden of omdat wij er geen toestemming voor hebben gegeven. Het werk en de kosten die dit met zich meebrengt zijn volledig vaar jouw rekening.

3. Meenemen van je verandering.
Je hebt het recht om de aangebrachte verandering, die jouw eigendom is, mee te nemen of ongedaan te maken. Zoals bijvoorbeeld zonwering: als je die goed kunt gebruiken in je nieuwe huis kun je die gewoon meenemen. We verlangen wel van je dat je na het weghalen van de verandering de alles weer netjes hersteld in de oorspronkelijke staat.

4. Overname van de verandering door Woonstichting Valburg.
Alleen bij uitzondering en onder bijzondere omstandigheden neemt Woonstichting Valburg aan het einde van de huur een verandering in eigendom over. Dat kan bijvoorbeeld een dakraam of een vaste trap zijn. We zijn hiertoe niet verplicht en doen dit alleen als de verandering in goede staat en van goede kwaliteit is.

Hoe moet ik met asbest omgaan?

Asbest. Dat klinkt eng en gevaarlijk. In sommige situaties is asbest inderdaad gevaarlijk, maar vaak ook niet. Dat kan verwarrend zijn. In deze informatiefolder over asbest leest u over soorten asbest, risico’s en de maatregelen die Woonstichting Valburg neemt. Ook leest u onder welke omstandigheden asbest geen gezondheidsrisico’s oplevert.

Help, ratten! Wat kan ik doen?

Er is de laatste jaren een toename van het aantal ratten in Nederland. Dit zien we helaas ook terug in onze dorpen. Lees in dit document wat u er zelf aan kunt doen om overlast van ratten zoveel mogelijk te voorkomen. 

Verkoopt Woonstichting Valburg woningen?

Wij verhuren sociale huurwoningen. Verkoop van woningen behoort niet tot onze kernactiviteiten. Toch zetten wij soms woningen van ons te koop. Of kunnen huurders, als ze dat willen, hun woning kopen. Waarom wij woningen verkopen en hoe wij dat doen kunt u lezen in ons verkoopbeleid.

Als wij een woning verkopen, verrichten wij de verkoopactiviteiten niet zelf: die hebben we ondergebracht bij onze samenwerkingspartner Het Woonhart Makelaardij in Andelst. Heeft u vragen over een te koop staande woning of wilt u meer informatie? Kijk dan op Het Woonhart Makelaardij en neem contact op (telefonisch) via 0488-481566 of per e-mail via info@hetwoonhart.nl.

Wat is huursombenadering?

Bij de toepassing van de huurverhogingspercentages gaan corporaties uit van de huursombenadering. In dit filmpje over de huursombenadering wordt uitgelegd wat dat inhoudt.

Maakt de woonstichting de zonnepanelen op mijn dak schoon?

Nee, Woonstichting Valburg maakt geen zonnepanelen schoon. Het rendement zal in de loop der jaren iets dalen, maar daar is bij de vooraf aangegeven opbrengst rekening mee gehouden.

Glazenwasser
Als u de zonnepanelen toch wilt laten reinigen dan kunt u hier zelf een bedrijf, bijvoorbeeld een lokale glazenwasser, voor inhuren. Natuurlijk moet het schoonmaken wel veilig gebeuren. Er gebeuren jaarlijks nog veel ongelukken met ladders en mensen die uitglijden op het dak. Zorg dus altijd voor goede valbeveiliging! Voor schuine daken is een telescoop een goed alternatief. Een telescopisch systeem kan zó ver uitschuiven, dat de zonnepanelen veilig vanaf de grond schoongemaakt kunnen worden. De meeste glazenwassers zijn in het bezit van een telescoop.

Ik wil elektrisch koken. Kan dat?

Deze vraag wordt ons steeds vaker gesteld door huurders. En wij begrijpen dat goed: uiteindelijk gaan we allemaal van het aardgas af en over naar elektrisch koken. Lees hier wat er mogelijk is. 

Toestemming aanvragen
Als u elektrisch wilt koken dan heeft u onze toestemming nodig voor de aanleg van een perilex-stopcontact én een aparte groep in de meterkast. Het is helaas niet in alle woningen mogelijk. Als u vooraf toestemming aanvraagt bij ons dan komen we bij u kijken of het mogelijk is en welke maatregelen er nodig zijn. Als elektrisch koken in uw woning wél mogelijk is, dan heeft u de onderstaande keuzes.

Zelf regelen
U regelt en betaalt het zelf. De aanvraag gaat via onze ZAV-regeling. Dat betekent dat u vooraf toestemming van ons heeft en dat u zelf zorgt voor het aanbrengen van een perilex-stopcontact, een aparte groep in de meterkast en de elektrische kookplaat. Alles volgens de klusvoorwaarden die u bij de toestemming van ons krijgt.

Wij regelen het voor u
Wij regelen en betalen voor u de aanleg van een perilex-stopcontact én een aparte groep in de meterkast. Hiervoor wordt door ons éénmalig €125,00 bij u in rekening gebracht. Kunt u het bedrag niet in 1x betalen, dan heeft u de mogelijkheid om hierover met ons een betalingsregeling af te spreken.

Vervanging van de keuken
Een keuken wordt vervangen als deze technisch is afgeschreven. Dit wordt beoordeeld door onze opzichter. Het vervangen van de keuken kunt u ook bij ons aanvragen. Als wij vinden dat uw oude keuken vervangen kan worden door een nieuwe dan brengen wij in de nieuwe keuken standaard een perilex-stopcontact aan. In dat geval kunt u kiezen tussen aardgas of elektrisch koken. Kiest u voor elektrisch koken dan vervalt de aardgasaansluiting in de keuken.