Welk energielabel heeft uw woning?

Sinds dit jaar is een energielabel voor woningen verplicht. Dit label geeft aan hoe energiezuinig uw woning is.

Inspectrum
Om woningen te kunnen labelen, worden ze vanaf 1 september geïnspecteerd door Adviesbureau Inspectrum uit Velp. Steekproefsgewijs, dus niet elke woning wordt bezocht. Inspectrum levert ons vervolgens het energielabel én inzicht in eventueel in de toekomst te nemen maatregelen om tot een optimale energiebesparing te komen.

Brief
De huurders waarvan de woning bezocht wordt, krijgen van ons een brief met nadere informatie. Hierin staan ook de gegevens van de inspecteur van Inspectrum, zodat u weet wie u kunt verwachten.