Woningwet 2015


Woningcorporaties zijn stichtingen of verenigingen die betaalbare woningen verhuren of verkopen. In de Woningwet 2015 staan de spelregels waar woningcorporaties zich vanaf 1 juli 2015 aan moeten houden.

Lagere inkomens
De nieuwe Woningwet sluit aan op de aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Belangrijk is dat corporaties zich voortaan vooral richten op het bouwen en beheren van huurwoningen voor mensen met lagere inkomens. Commerciële en maatschappelijke activiteiten moeten van elkaar losgekoppeld worden.

Toezicht
Om te controleren of corporaties zich aan deze spelregels houden is het toezicht uitgebreid. Daarnaast krijgen huurdersorganisaties meer te zeggen en wordt de samenwerking met de gemeente versterkt.

Hoofdlijnen van de Woningwet 2015
Parlementaire Enquête Woningcorporaties