Zetten – Veldzicht


Sociaal, duurzaam en ecologisch wonen
De vereniging Duurzaam Wonen Overbetuwe (DWO) heeft als doel een duurzame woonwijk aan de rand van Zetten te realiseren. Hier wil ook de Vereniging Seniorenwoningen Veldstraat Zetten (CPO VSVZ) in eigen beheer woningen bouwen in de vorm van een CPO-project (collectief particulier opdrachtgeverschap). Samen met de eigenaar van de locatie, Woonstichting Valburg, hebben de toekomstige bewoners van DWO en de groep ouderen in CPO VSVZ een eigen, nieuw woonconcept ontwikkeld voor sociaal, duurzaam en ecologisch wonen. Zie deze schets met een mogelijke inrichting van de wijk Veldzicht.

Transformatie agrarisch bedrijf
Versterking natuur & landschap